Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru

dwaj mężczyźni w kaskach

Specjalizujemy się w wykonywaniu funkcji inspektora nadzoru. Posiadamy wszelkie, konieczne uprawnienia pozwalające na nieograniczone kierowanie pracami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Dbamy o interesy inwestora, a podczas trwania tego rodzaju usługi jesteśmy jego przedstawicielem. W sposób szczegółowy i wnikliwy obserwujemy postępy prac na terenie budowy oraz pilnujemy, aby wszystko przebiegało zgodnie z otrzymanym projektem i obowiązującymi przepisami prawa oraz bezpieczeństwa
Ponadto jesteśmy również upoważnieni do podejmowania wszelkich decyzji związanych z przebiegiem robót. Zawsze bezzwłocznie reagujemy na każde zauważone potencjalne zagrożenie i natychmiast je eliminujemy. W swojej pracy wykazujemy się szeroką wiedzą techniczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym. Naszym celem jest efektywna i sprawna współpraca, która zaowocuje spełnieniem oczekiwań naszego klienta. Sukces projektu inwestora jest również naszym sukcesem

Do najważniejszych obowiązków inspektora nadzoru należy m.in.:
• sprawowanie dokładnej kontroli zgodności realizacji budowy z otrzymanym projektem, obowiązującymi przepisami itp.,
• wydawanie poleceń kierownikowi budowy związanych z usunięciem wszelkich stwierdzonych wad,
• skrupulatne sprawdzenie jakości wykonanych prac,
• kontrola oraz odbiór prac budowlanych,
• uczestnictwo w trakcie montażu instalacji urządzeń i przewodów kominowych,
• kontrola rozliczeń budowy,
• uczestnictwo w trakcie odbioru ukończonych projektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku.