Dokonywanie oceny stanu technicznego budynków i budowli

stan technicznyW naszej firmie zajmujemy się rzetelnym dokonywaniem oceny stanu technicznego budynków i budowli. Nasi uprawnieni rzeczoznawcy dokonują wnikliwej diagnostyki, pozwalającej na określenie stanu faktycznego badanego obiektu. Wychwytywane są wówczas wszystkie nieprawidłowości, uszkodzenia, a także potencjalne zagrożenia. Cały proces polega na wykonaniu szczegółowych oględzin oraz analizie całej dokumentacji projektowej. Poprawnie i szczegółowo przeprowadzona ocena stanu technicznego budynku zapewnia pełne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.  
Zalecane jest wykonywanie tego rodzaju usługi m.in. przed kupnem nowego domu, przed rozpoczęciem modernizacji obiektu, a także w przypadku pojawienia się wszelkich niepokojących zmian. Tego rodzaju badanie nierzadko ma również charakter obowiązkowy i jest przeprowadzane na potrzeby sądowe i administracyjne.

Opinia czy ekspertyza techniczna?

Ocena stanu technicznego budynku może zostać przedstawiona w formie opinii lub ekspertyzy, w zależności od decyzji powołanego specjalisty.

Opinia techniczna budynku – to uproszczona forma oceny stanu technicznego budynku. Wydawana jest jedynie na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz analizy dostępnej dokumentacji. Jej treść uzależniona jest od doświadczenia danego eksperta, a wnioski w niej zawarte nie są bowiem potwierdzone badaniami, ani pomiarami. 
Ekspertyza techniczna budynku – to szczegółowo opracowana opinia techniczna. Oprócz przeprowadzenia oględzin i zapoznania się z dostępnymi dokumentami wykonywane są również niezbędne badania oraz specjalistyczne pomiary. Pozwala na dokładną ocenę stanu sprawdzanego budynku.