ludzie w kaskach

Usługi budowlane – Firma Marfi w Łodzi

Firma Marfi świadczy usługi budowlane. Nasza siedziba znajduje się w Łodzi, a ofertę kierujemy do instytucji publicznych i prywatnych inwestorów. Prowadzimy nadzory budowlane  budynków w zakresie kierownictwa i ekspertyz. Pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. W zakresie naszej oferty znajduje się także dokonywanie oceny stanu technicznego budynków i budowli. Pracujemy wyłącznie na podstawie nowoczesnych technik oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego, korzystamy z produktów wysokiej jakości zaufanych producentów.
Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty oraz do kontaktu!

Prowadzenie nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany pełni funkcje kontrolne i inspekcyjne. Odpowiada za przebieg wszystkich etapów budowlanych danej inwestycji, dba o dziennik budowy, a także nadzoruje pracę kierownika. Pełni ważne funkcje w trakcie rozpoczęcia realizacji projektu, prac budowlanych oraz oddania budynku do użytku. Inspektor nadzoru budowlanego ma za zadanie chronić interesów inwestora. Jest to odpowiedzialne stanowisko pozwalające na m.in. wstęp na teren budowy i innych obiektów, wglądu do pełnej dokumentacji, wydawania poleceń służbowych oraz wprowadzaniu wszelkich zmian w trakcie realizacji danego projektu.

człowiek w pomarańczowej kamizelce
ludzie na budowie

Kierownictwo budowy

Kierownik budowy to osoba odpowiadająca za prawidłowy przebieg realizacji projektu. Dba o poprawne wykonanie, odbudowę, rozbudowę bądź nadbudowę danego budynku. Jego obowiązkiem jest również pilnowanie tego, aby wszystkie czynności na placu świadczone były zgodnie z przepisami prawa oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Na tego rodzaju stanowisku konieczne jest również dbanie o zgodną i skuteczną komunikację z całą ekipą. Dobra atmosfera na terenie budowy to klucz dla poprawnego oraz szybkiego zrealizowania zlecenia.

Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru pełni funkcję przedstawiciela inwestora na danym placu budowy i dokładnie obserwuje każdy proces powstawania budynku. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, wymagające odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a także uprawnień pozwalających na kierowanie pracami budowlanymi w całkowitym zakresie. Zazwyczaj pozwolenie te związane jest z prowadzeniem robót konstrukcyjno-budowlanych. Każdy inspektor nadzoru upoważniony jest m.in. do podejmowania wszelkich decyzji związanych z zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi oraz przebiegiem realizacji projektu.

człowiek w kamizelce i kasku
uśmiechnięty mężczyzna

Dokonywanie oceny stanu technicznego budynków i budowli

Ocena stanu technicznego budynków i budowli to opinia wystawiana wyłącznie przez uprawnionych specjalistów. Zawsze poprzedzona jest oględzinami oraz wnikliwą analizą dostępnych dokumentów projektowych. W trakcie przeprowadzania tego rodzaju badania, sprawdzana jest wytrzymałość fundamentów, ścian, stropów elewacji i całej reszty elementów. Oceny stanu technicznego warto dokonać przed zakupem domu, bądź w sytuacji pojawienia się niepokojących zmian w budynku, takich jak pęknięcie ścian, przemieszczenie się elementów itp.

Przeglądy budowli

Przeglądy budowli są obowiązkowymi czynnościami kontrolno-nadzorczymi. Przeprowadzane są wyłącznie przez wykwalifikowanych fachowców. W trakcie ich trwania sporządzany jest protokół przeglądu zawierający dodatkowo dokumentację fotograficzną wraz ze szczegółowymi opisami ewentualnych uszkodzeń oraz propozycjami ich naprawy. Wnikliwe i poprawne wykonanie przeglądu budowli pozwala na uzyskanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym badanego obiektu. Dzięki temu możliwe jest niemal całkowite wyeliminowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń.

człowiek z laptopem