Przeglądy budowli

ludzie patrzący na kartki

W Marfi świadczymy usługi okresowych przeglądów budowli. Są to obowiązkowe czynności określone w aktualnych przepisach prawa budowlanego. Mówią one o konieczności poddawania obiektów regularnym oraz doraźnym obserwacjom. W naszej firmie w ramach przeglądów okresowych oferujemy kontrole roczne, pięcioletnie i awaryjne. Szczególnie zalecane są one w przypadku wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, częstych deszczy, pożarów, powodzi itp.

 

Kompleksowa obsługa 

Podczas realizacji tego rodzaju zlecenia dokonujemy szczegółowej analizy stanu technicznego budynku, a także sporządzamy protokół przeglądu. Zawiera on wszystkie najważniejsze informacje oraz dokumentację fotograficzną wraz z opisami. Dodatkowo określa m.in. poziom zużycia lub uszkodzenia elementów, a także obszar robót remontowych i kolejność ich wykonania w przypadku stwierdzenia usterek bądź wad. Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców wyróżnia się bezbłędnością i sumiennością. Świadczone przez nas usługi każdorazowo wykonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i bhp. W trakcie przeglądu, kontroli podlegają także instalacje gazowe, wentylacyjne, spalinowe oraz dymowe
Gwarantujemy kompletny i dopracowany opis stanu faktycznego badanego budynku. Dzięki temu możliwe jest zapobiegnięcie pojawieniu się wszelkich zagrożeń, a w przypadku stwierdzenia usterek bądź innych zaniedbań zyskasz czas na szybką reakcję. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.