Prowadzenie nadzoru budowlanego

ludzie w kamizelkachOferujemy kompleksowe prowadzenie nadzoru budowlanego. W ramach tego rodzaju usługi dokonujemy kontroli nad danym placem budowy od momentu rozpoczęcia powstawania projektu, aż do oddania budynku do użytku. Z należytą starannością dbamy o poprawne wykonywanie prac  budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dokładnej kontroli podlega również proces tworzenia najważniejszych przyłączy i instalacji w budynkach. W trakcie sprawowania nadzoru budowlanego omawiana jest wówczas jakość kupionych materiałów, ich zgodność z aktualnymi normami i wiele innych. 
Jako inspektorzy nadzoru budowlanego zajmujemy się również zakładaniem projektów architektonicznych, a także prowadzeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym np. dziennika budowy. 

Do głównych zadań inspektora nadzoru budowlanego należy:

• szczegółowa kontrola wszystkich etapów robót, szczególnie tych zakrytych,
• bezzwłoczne przekazywanie do użytkowania zakończonych prac,
• wydawanie polecań kierownikowi budowy,
• wykrywanie wad oraz potencjalnych zagrożeń, 
• kontrola w trakcie usuwania stwierdzonych wad,
• dbanie o budżet oraz interesy inwestora,
• współpraca z organami kontroli państwowej.

W Marfi podczas prowadzenia nadzoru budowlanego skupiamy się na szczegółach, a nasza praca charakteryzuje się niecodzienną sumiennością. Gwarantujemy stałą i wnikliwą kontrolę danego placu budowy i przeprowadzanych prac. Dzięki temu powstały obiekt będzie w pełni zgodny z dokumentacją projektową oraz oczekiwaniami inwestora